אגף קהילה ורווחה- היחידה לרווחת הוותיק

קורונה- מידע ועדכונים