אגף קהילה ורווחה- היחידה לרווחת הוותיק

שירותים עבור וותיקים במרחב המועצה