קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שהם

הרשמה ללימודים בקתדרה- סמסטר ב'