קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שהם

חוברת דיגיטלית של תוכנית הלימודים תשפ"ב